Välkommen till  / Welcome to Lilla Brotorp    

                      

                                                         

                             

                                          Vår gård är vackert belägen utefter Kolbäcksån eller Strömsholms Kanal som den också heter.      

                                               Kanalen är 10 mil lång med 26 slussar. Den byggdes mellan 1772-1795 av ryska krigsfångar för att

                    underlätta transporten av främst stångjärn från Bergslagen till Mälaren och utskeppningshamnen i Stockholm.                      

     Här bor Eric och jag själv, tillsammans med våra hundar, hästar och så stallets väktare, Spiken, Bruce och Apelsin förstås.  Våra "tigrar".

                       Eric ägnar sin tid åt skogen och jakten. Till hans hjälp finns "Münstrarna" och till harjakten den finska stövaren Lasso.

           Our farm is beautifully located  along the river Kolbäcksån also named The Strömsholms Channel. The channel is about 100 km long with 26 locks.

                     It was constructed during 1772-1795 by russian war prisoners to improve  the transport of iron from Bergslagen to the lake Mälaren

                                                                                             and the shippingport in Stockholm.

              At our farm lives Eric and myself together with our dogs, horses and  the guardians of the stable, Spiken, Bruce and Apelsin of course. Our "tigers".

                         Erics major interest is forestry and hunting. At his service there are the Münsterländers and the Finnish Foxhound named "Lasso".               

                                                                                   

                                   Westernridning är ett viktigt inslag i mitt liv som ju naturligtvis består i att leva ihop med och sköta 

                                                                             alla mina "älsklingar" , make icke att förglömma.                                

                            Western riding is an important part of my life which of course also inclued to nurse for and take care of all my "sweethearts" ,
                                                                                                 my husband not to forget!

                                                                        

                                             Min första tibbe Braeduke Rim-Lam " Milli" köpte jag av    Mrs Ann Wynyard i England 1975.

                                                              Här är Mrs Ann Wynyard i sin trädgård med några "Braedukehundar".

                                                 My first tibbie was Braeduke Rim-Lam. I bought " Milli" from Mrs Ann Wynyard i England 1975.

                                                             You see Mrs Ann Wynyard  in her garden with some of her "Braeduke dogs".                                       

                                                                        

                                        This is Millie 13 years old. Her father was CH Braduke Dung Ka and mother was CH Braeduke Re-Ba.

                                                                                             

                                          Allt sedan dess har tibbarna trollbundit mig med sin djupa intelligens och sitt vackra yttre

                                                     Ever since then  the tibbies has fascinated me with theres high intelligence and beautifully exterior.                                          

                                                                            Sippans Wild Wild Texas Honey gonar sig i solen.                                                     

                                 Ungefär samtidigt kom även Münstrarna in i mitt liv efter att tidigare haft Truckan, blandras och så  den

                                          oförglömliga SNOBBEN.  Han var verkligen ett välkänt  original,  vit boxer med ett tigrerat öra.

                                Det var många Sundbybergsbor som  gladde sig och småpratade lite med  Snobben när han  gjorde sina

                                                               dagliga  turer på  egen hand runt om i stan under 1970 talet.

                            About the same time the Münsteländer entered my life after having "Truckan", a mixed breed, and the unforgetable Snobben.                 

                               He was  really a wellknown origin white boxer with a tiger coloured ear. Many people from the town Sundbyberg really                 

                                    enjoyed meeting and chatting a little with Snobben when he made his daily "walks" i the city during the 1970's.                            

                                                                                  

                                           

                                            

                                                                       

                                                                           

                                                                                                              HOME